Voor een Drents brinkdorp hebben we een prijsvraag ontwerp gemaakt voor zaalruimte bij een middeleeuwse kerk. De nieuwe ruimte is ingegraven en steekt vanaf de borstwering boven de terp uit. Het volume blijft daardoor zeer bescheiden en transparant. Een lange helling door het gebouw verbindt de straat met de entree van de kerk. Zodoende zijn zowel de oude kerk als de nieuwe zaalruimte (met voorzieningen) geschikt voor rolstoelgebruik.