Aan de Rolklaver te Kampen staat een school die als patioconcept gebouwd is rond 1970. In de afgelopen decennia hebben meerdere verbouwingen en uitbreidingen plaatsgevonden. Daarbij is het oorspronkelijke patioconcept helaas volledig verloren gegaan. Het gebouw was dichtgeslibd tot een labyrint van kleine gesloten ruimten. Het uitgangspunt bij de laatste verbouwing was meer transparantie en gelegenheid voor gevarieerde werkvormen. Door het weghalen van muren is een grote centrale ruimte gemaakt. Op verschillende plekken kan in diverse groepsgroottes onderwijs gegeven worden. Lange zichtlijnen en grote glaswanden geven een transparant gevoel. Meteen al bij het binnenkomen kijkt men nu dwars door het gebouw heen. Alles is in rustige tinten gehouden, het meubilair en het werk van de  kinderen zorgen voor kleur.