De Petrakerk is gebouwd in de jaren ‘60 volgens de toen gebruikelijke opzet in een langgerekte kerkzaal met aan de kopse kant een kansel. De wens om met een herinrichting meer saamhorigheid in de kerkzaal te beleven hebben we bereikt door de opstelling een kwartslag te draaien. De zichtlijnen naar het liturgisch centrum zijn kort en er is meer contact doordat men elkaar beter ziet. Op de van oorsprong lange blinde wand is een nadrukkelijk centraal punt gemaakt. De beamervlakken zijn in het ontwerp opgenomen als een opengevouwen boek. In de nissen worden de twee gereformeerde sacramenten verbeeld.