Voor de Kruisheuvelkerk te Leidschendam hebben we een modern liturgisch centrum ontworpen. Het “leitmotiv” zijn witten vlakken gecombineerd met gekleurd glas. De symboliek weerspiegelt de veelkleurige gemeente waar het licht doorheen schijnt dat kleur geeft aan de omgeving.