In de haven van Delfzijl is een plan ontwikkeld voor huisvesting voor expats en studenten van de zeevaartschool. Het gebied ligt buiten de dijk en is georiënteerd op de zeehaven. Wanneer de waterstand zeer hoog is moeten de coupures in de dijk worden gesloten. Dan staat het hele haventerrein onder water. Daarom  is de gebouwontsluiting gemaakt vanaf de dijk. De diverse frisse kleuren doen denken aan verre exotische havenplaatsen.